Vợ hay cằn nhằn, lắm lời khiến cho các ông chồng có nguy ngơ chết sớm hơn 50 - 100% những gia đình có cuộc sống yên bình.

Các bà vợ nếu không muốn chồng mình ra đi sớm thì nên bớt cằn nhằn, than phiền lại. Bởi vợ than phiền, cằn nhằn nhiều là một trong những nguyên nhân khiến các ông chồng... chết sớm.

 

Minh Quân