Lúc nào cũng phải nhớ rằng, thời gian trong cuộc đời chúng ta là hữu hạn, vậy thì sao không sống là chính mình?

Quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn. Và bất kể bạn có làm gì ngày hôm nay, thì ngày mai tới, quỹ thời gian ấy đã ít đi một ngày. Bởi vậy thay vì phải bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân. Đừng cố ép mình vào những khuôn mẫu, chuẩn mực mà người khác đưa ra. Bạn sẽ chỉ có thể tỏa sáng khi hiểu được bản thân muốn gì, hiểu được đâu là những điều quan trọng nhất với mình. Hãy dám sống là chính mình và hãy tự tin vào bản thân bạn nhé!

 

Nguyệt Hà