Lời khuyên có tâm của một người có tầm, đang gây ra hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Mua nhà là mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Nhưng mua nhà ở thời điểm nào mới là hợp lý?
Những lời chia sẻ thật lòng dưới đây của Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) về câu chuyện mua nhà sẽ khiến mỗi người có một nhìn nhận khác về câu chuyện "phải mua nhà, mua xe mới bằng nhà người ta", đặc biệt là ở những người trẻ còn đang ở độ tuổi phấn đấu vì một tương lai độc lập, thoải mái.

 

Lê Nguyễn