Cuộc sống vất vả nhưng hạnh phúc, tiền có thể dễ kiếm nhưng hạnh phúc thì vô cùng khó tìm. Tiền có thể ít nhưng hạnh phúc đong đầy mới thực sự đáng trân trọng.

 
QK