Thời gian làm "chuyện ấy" của mỗi độ tuổi lại khác nhau. Clip này sẽ giúp chúng ta có được đời sống tình dục viên mãn.

Sinh hoạt tình dục là một như cầu bình thường của mỗi con người. Làm "chuyện ấy" vào lúc nào để có đời sống tình dục hạnh phúc là mối bận tâm của nhiều người.

 

 Tú Uyên