Đã bao giờ bạn nghĩ rằng chỉ muốn được toàn tâm, toàn ý chỉ để yêu một người chưa? Chẳng cần thề non hẹn biển? Chẳng cần hứa hẹn lâu dài? Chẳng cần những món quá xa xỉ. Chỉ muốn yêu và yêu, đơn giản vậy thôi.

 

Lê Nguyễn