Nhiều người cứ mải chạy theo những thứ vật chất hay tiền bạc ngoài kia, mà quên đi rằng có những thứ tiền không bao giờ mua được.

Có nhiều người nói rằng tiền là tất cả. Và rồi người ta lại bất chấp tất cả mọi thứ vì tiền. Thế nhưng, có những thứ không thể mua được bằng tiền và dù tiền bạc, của cải có nhiều đến đâu thì cũng sẽ có lúc mất đi. Đừng vì đồng tiền mà bất chấp mọi thứ. Biết đủ và bằng lòng với những gì mình đang có, cuộc sống sẽ trở nên an nhiên và hạnh phúc hơn!

 

Nguyệt Hà