Giờ bạn đã hiểu ra vì sao bạn không được người ta yêu thích rồi
Vì bạn không đủ giả tạo, miệng không ngọt ngào
Không biết mở mắt nói dối trắng trợn
Dần dần bạn sẽ nhận ra
Có một trái tim tốt lại không bằng có một cái miệng khéo
Vì tốt bụng sẽ mãi không được lợi bằng khéo miệng
Ngườ biết làm không bằng kẻ biết nói
Kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ
Người làm không nói, kẻ nói giỏi chưa chắc đã biết làm
Người có không khoe, kẻ khoe chưa chắc có
Nhưng hãy nhớ, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra
Hãy sống đúng là chính mình thì sẽ không phải hổ thẹn với đời

 

Nguyệt Hà