Mỗi đứa trẻ sinh ra đã là một nhà khoa học. Chúng lúc nào cũng lật mấy hòn đá lên hay bứt mấy cánh hoa, những việc người lớn nhìn vào thường đánh giá đó là một kiểu phá hoại. Thực ra đó cũng là 1 kiểu khám phá, để em rằng nếu tách những đồ vật ra, liệu bọn trẻ có biết cách ráp lại như ban đầu.

Những gì diễn ra ở nhà cũng vậy. Nếu 1 đứa trẻ mò đến tủ lạnh, lấy 1 quả trứng bắt đầu tung hứng,

Điều đầu tiên mà phụ huynh làm là hét lên:

"Đừng nghịch trứng nữa! Vỡ bây giờ. Để ngay vào chỗ cũ!”

Xin lỗi các vị chứ, đây là 1 thí nghiệm về độ bền của vật liệu đấy.

 

Hãy để đứa trẻ khám phá ra rằng khi trứng rơi, nó sẽ vỡ.

Người lớn thường thắc mắc: Tôi phải làm gì để khiến con tôi yêu khoa học đây?

Chúng đã hứng thú với khoa học sẵn rồi, người lớn mới là vấn đề cốt lõi đấy….

Hồng Vân