Khi kết hôn, chồng quyết định đưa hết tiền cho mẹ giữ mà không đưa vợ vì... không tin tưởng.

Là người phụ nữ, bạn có muốn trở thành một cô vợ bù nhìn, chỉ biết ăn và... đẻ không? Nếu chồng nhất định đưa tiền cho mẹ giữ thì phải làm như thế nào?

 

 Tú Uyên