Bạn có thể nhìn cuộc sống của người khác và nghĩ rằng họ đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cách vận hành của riêng nó. Hãy sống là chính mình để cảm nhận đúng hơn về cuộc sống hiện tại.

Mỗi người đều có lúc tỏa sáng. Nếu bạn vẫn còn đang bế tắc thì có nghĩa là thời điểm tỏa sáng của bạn vẫn chưa đến. Hãy kiên nhẫn nhé.

 

Nguyệt Hà