Con trai khi yêu thật lòng sẽ làm tất cả để làm vừa lòng người mình yêu. Khi có những dấu hiệu này, bạn nên cố gắng giữ thật chặt anh ấy, bởi anh ấy đã dành toàn bộ trái tìm mình cho bạn.

 

 Tú Uyên