Mất cả hai bàn tay nhưng bằng nỗ lực phi thường, cô gái này đã làm được tất cả mọi việc như những người có đủ cả hai bàn tay.

 
QK