Người yêu cao kều trong khi mình thì "thấp bé nhẹ cân" có làm cho bạn bị mặc cảm?

Tình yêu không phải bắt đầu ừ chiêu cao hay bất cứ điều gì khác. Có thể bạn chỉ là cô gái chân ngắn. Có thể bạn chỉ thấp đến ngực người yêu nhưng tình yêu chân thành sẽ xóa nhòa mọi khoảng các - kể cả chiều cao.

 

Minh Quân