Ở đời, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, đừng bao giờ sống bởi miệng lưỡi của ai đó. Cuộc đời ngắn ngủi nên cần làm những điều tốt đẹp.

 
QK