"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Đấy là câu nói mà ông cha ta đã nói để nói về cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi con người khi được sinh ra không ai giống với ai. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, mỗi con người mỗi lối sống khác nhau. Có những người khi sinh ra họ đã sống trong nhung lụa, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống. Có những người mặc dù cuộc sống không đầy hoa hồng nhưng họ cũng không cần phải vất vả, bươn chải với đời mà cha mẹ họ đã lo hết cho họ. Không có một mẫu số chung nào cho hoàn cảnh của mỗi con người!

 

Lê Nguyễn