Dù muốn hay không muốn, thì chúng ta vẫn phải phân loại những kiểu người đã, đang và sẽ gặp trong cuộc đời này.

Nhân vật chính - Ông Francis Hùng đặt ra câu hỏi "Họ là gì trong cuộc đời bạn?" và "Bạn là gì trong cuộc đời họ?" cùng cách giải thích khéo léo tương hình thông qua chiếc lá, cành cây và rễ khiến cho giới trẻ Việt phải suy ngẫm lại cuộc đời mình.

 

Mặc dù "'lá, cành" cây có thể rời xa bạn và "rễ" có thể để mặc cho chúng bỏ đi, nhưng "rễ" vẫn luôn ở bên cạnh bạn, giúp cho bạn đứng vững trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Vậy những người trong cuộc đời bạn, họ là "lá, cành hay là rễ cây?"

Lê Nguyễn