Cuộc sống về cơ bản không công bằng và tất cả chúng ta đều phải chấp nhận nó. Có rất nhiều người thỏa mãn và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng có những người chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt mà tự dằn vặt, dày vò bản thân, suy nghĩ lung tung. Bạn có phải là một trong số đó?

 

Lê Nguyễn