Thời gian như thoi đưa khiến chúng ta bất ngờ. Những hồi ứng tuổi thơ tưởng chừng mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi nhưng kỳ thực đã trôi đi hàng chục năm rồi. Bạn có thấy mình đang bắt đầu già...

 

Quốc Khánh