Những đứa bạn cùng lớp nghịch ngợm nhưng vô cùng có tâm luôn bên ta trong suốt cuộc đời. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc này để thấy rằng: những đứa bạn cùng lớp tuy nghịch ngợm nhưng vô cùng... có tâm.

 

Hồng Vân