Nhìn thấy những người nghèo khổ, bạn sẽ mặc định rằng họ sẽ nhờ mình giúp đỡ nên phải tránh xa họ.

Nếu lúc nào cũng tìm cách để xin hay nhờ sự giúp đỡ của người khác, chắc chắn bạn sẽ bị coi thường. Vì vậy, thay vì cầu xin người khác giúp đỡ, hãy cố gắng giúp đỡ người khác. Bạn sẽ nhận được những điều tuyệt vời.

 

Tú Uyên