Nhiều người đàn ông thường xuyên ăn nhậu với nhau. Nhưng những tri kỷ trên bàn nhậu ấy sẽ rời bỏ ta đi nếu ta gặp khó khăn. Câu chuyện trong clip khiến chúng ta ngẫm ra nhiều điều.

 
QK