Không quyết đoán, thiếu nhiệt huyết, sẵn sàng bỏ dở công việc vì không có đủ lòng tin và quyết tâm sẽ đưa bạn đến thất bại.

Nếu bạn muồn thành công trong cuộc sống, thì nên tránh xa 9 điều dưới đây. Bởi đó là những rào cản khiến bạn không thể đi được đến đích trên con đường sự nghiệp của mình.

 

Tú Uyên