Những thói quen hàng ngày của cha mẹ có tác động rất lớn đến sự phát triển về sức khỏe, trí tuệ của con em mình.

Nếu cha mẹ duy trì thói quen này thường xuyên, chắc chắn con bạn sẽ trở nên thông minh vượt trội.

 

 Nguồn: Khám Phá