Xem clip này, bạn sẽ thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi xung quanh chúng ta vẫn có những người đang cố gắng vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống tốt đẹp.

 

QK