Những điểm yếu của người khác tuyệt đối đừng đụng tới. Đó chính là thông minh cảm xúc khiến bạn thành công

Với con gái, xinh đẹp là số một, vậy nên đừng tiết kiệm lời khen vẻ đẹp của một người phụ nữ. Bạn bè có béo có lùn tuyệt đối đừng chê

 

Bạn nghĩ sao về quan điểm này của TS Lê Thẩm Dương?

Hồng Vân