Tham gia trò chơi này, cái tồn tại duy nhất trong đầu bạn chỉ còn là làm thế nào để không bị văng xuống nước.

Trò bơi thuyến thúng tinh nghịch của các anh lái thuyền tạo cảm giác vô cùng đặc biệt cho người ngồi cũng như người xem. Nếu đang căng thẳng, mệt mỏi, bạn nên tham gia trò chơi này.

 

Minh Quân