Những trò chơi vui vẻ luôn là sợi dây gắn kết những người bạn, những người anh em lại với nhau. Nhưng các bạn hãy nhớ "vui thôi, đừng vui quá" như những thanh niên trong đoạn clip dưới đây.

Khi đã cảm thấy những trò chơi truyền thống trở nên nhàm chán, chúng ta thường sáng tạo ra những trò vui mới phục vụ nhu cầu giết thời gian. Nếu đã có lúc rơi vào hoàn cảnh đó, các bạn cũng có thể tham khảo trò chơi trong đoạn clip dưới đây.

 

 Tới Nguyễn