Ở gần những người bạn vui tính như thế này, chúng ta chỉ có nước...tức chết mà thôi.

 

QK