Ai cũng còn nhớ cảm giác ngày bé đối diện với chiếc kim tiêm kinh khủng như thế nào. Có nhiều cách đối diện khác nhau với việc này, người lặng im chịu đựng, người gào thét đau đớn, nhưng rất ít người có đủ "bản lĩnh" như cậu bé trong đoạn clip dưới đây. Cách đối mặt với chiếc kim tiêm khiến người xem không thể nhịn nổi cười.

 

Tới Nguyễn