Nhiều ca sĩ còn bị loại ngay từ vòng ngoài như Hồ Quang Hiếu, Đông Nhi... nhưng giờ đây họ trở thành các ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt.

 
Khánh Hoàng