Google vốn được coi là nơi có thể giải đáp mọi thắc mắc của con người. Tuy nhiên, với yêu cầu của người đàn ông này thì ngay cả google cũng bó tay.

Người đàn ông muốn tìm kiếm cách nấu một món ăn để "nhậu cho ngon". Dù đã hỏi đi hỏi lại anh google nhưng vẫn không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.

 

 Nguồn: Welax