Bản thân có khả năng, thể hiện ra bên ngoài cũng có thể hiểu được. Nhưng thể hiện theo kiểu này có vẻ không được hay cho lắm. Và sau màn thể hiện khiến cho người xem khó nhịn cười này, người đàn ông chắc sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục theo đuổi bộ môn này hay không.

 

Tới Nguyễn