Đừng lầm tưởng rằng môi cá thì không biết hôn. Những nụ hôn của cá cũng ngọt ngào và nhiều... dư vị lắm đấy.

Có lẽ, không có nụ hôn nào lại đậm đà như nụ hôn với... môi cá. Nếu bạn không tin, hãy thử một lần để cảm nhận độ ngọt ngào của nó.

 

Quốc Khánh