Vẫn là "thánh troll" Mạc Văn Khoa, nhưng lần này là phần thi cực lầy với Nam Thư. Biểu cảm của Mạc Văn Khoa chỉ để diễn tả tên một bài hát làm cho những người xem đều phải cười bò vì độ sáng tạo của mình.

 

 Tới Nguyễn