Sau khi được 'tắm bột" các thành viên trong team sẽ may mắn được tắm bằng nước cho thêm phần... dấp dính.

Nếu chơi trò này, bạn nên chọn vị trí cuối cùng bởi đó có vẻ như là vị trí an toàn nhất. Bạn sẽ lĩnh đủ nếu chấp nhận ngồi đầu hàng hoặc giữa hàng đấy.

 

Quốc Khánh