"Không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội..." - Câu nói luôn có giá trị tới tận bây giờ và được áp dụng trong mọi trường hợp.

Điển hình là chàng thanh niên trong đoạn clip dưới đây. Chỉ 1 sơ sảy nhỏ của đồng đội, suýt nữa có thể biến mọi cố gắng tan thành mây khói.

 

Tới Nguyễn