Các bà, các mẹ vô tư nhảy nhót, hát hò trong khi dòng nước lũ chảy cuồn cuộn dưới chân. Quả thực, niềm lạc quan sẽ giúp người ta vượt qua mọi khó khăn.

 


Quốc Khánh