Đã là nghệ sĩ thì kể cả gian bếp chật hẹp cũng có thể trở thành sân khấu để anh mặc sức "phiêu".

 
QK