Đi hát karaoke mà gặp "bài tủ" thì không còn biết ý tứ gì ngoài việc phiêu hết mình

 

Theo HTV7