Chú chim cánh cụt loanh quanh định nhảy cầu nhưng bao nỗi niềm tâm sự khiến chú không đủ can đảm để thực hiện ý định. Tuy nhiên, cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.

 

Tú Uyên