Nếu để con trẻ làm văn thì đảm bảo bạn sẽ được trận cười vỡ bụng.

Điển hình như ông bố Trấn Thành sau khi nghe bài văn tả người thân của con không biết nên cười hay nên mếu. Làm người khiêm tốn cũng khó lắm chứ chẳng đùa.

 

Nguyệt Hà