Dù cây cầu rất thấp và có người đỡ ở phía dưới nhưng cậu bé này vẫn run cầp cập khi được hướng dẫn nhảy xuống bể bơi.

Không hiểu cậu bé sợ độ cao hay sợ nước.Chỉ biết rằng việc nhảy từ trên cầu có khoảng cách chưa đến một mét cũng là một việc vô cùng khó khăn với cậu.

 

 Minh Quân