Đàn ông và phụ nữ không chỉ đơn giản là sự khác biệt về giới tính, họ cần phải cố gắng rất nhiều, có những nguyên tắc sống rõ ràng để trở thành những người đàn ông hay phụ nữ "đúng nghĩa".

Như người đàn ông trong đoạn clip dưới đây, "đàn ông không nhất thiết phải cầm điếu thuốc mới là đàn ông", quả vậy, hình thức bên ngoài không nói lên giá trị bên trong. Các bạn hãy cùng xem và nhận xét về ý kiến của người "diễn giả" này nhé.

 

Hồng Vân