Bố cũng hoàn toàn có khả năng cho em bé ti không khác gì mẹ. Chỉ có điều bé sẽ chẳng ti được ít sữa nào mà thôi.

Khi con khóc, bố cũng có thể dùng... ti để giúp bé nín. Tuy nhiên, hành động này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, bởi bé sẽ chẳng nhận được tí sữa nào từ ông bố tận tâm này cả.

 

Minh Quân