Nếu ai đó còn thiếu nợ bạn thì hãy học hỏi anh trai ở trong này nhé. Đẳng cấp đòi nợ là đây. Không cần dùng bạo lực, ngôn ngữ mạnh, chỉ những lời lẽ ngọt ngào cũng khiến con nợ của bạn phải đầu hàng.

 

Tú Uyên