Kì thi cuối kỳ đã đến. Các bạn học sinh, sinh viên chắc hẳn cũng sẽ có người gặp phải những trường hợp thi cử như thế này. Hoặc những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm mỗi khi mùa thi tới. Nào là ôn bài lệch tủ, nào là đi thi làm xong bài mà quên viết mã đề hay làm đúng mà theo đứa bạn thì thành làm sai. Đúng là những bài học nhớ đời cho đời học sinh, sinh viên

 

Tú Uyên