Khi đàn ông vào bếp là không khác gì chuẩn bị tinh thần như đi đánh trận. Nguyên combo bảo hộ rồi nhưng cái kết khiến người xem không thể nhịn cười.

 

Hồng Vân