Khi bố lỡ tay gắp thức ăn trong phần của mẹ, ngay lập tức nhận được sự "trừng phạt" từ con trai.

Con trai luôn dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn bố. Có lẽ vì thế, mọi việc mẹ làm đều đúng. Vì vậy, bất cứ ai (kể cả bố) động chạm đến mẹ đều phải bị "trừng phạt".

 

Quốc Khánh