Chọc cho con khóc rồi trêu, ăn một mình để con nhìn, lôi con ra làm trò đùa...chắc chỉ có bố mới trông con như thế. Ở với mẹ con là cục vàng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì ở với bố con chỉ như người bạn nhỏ mà thôi.

 

Hồng Vân